REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Postanowienia ogólne:
1.1. Regulamin stanowi zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.darklala.com oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.
1.2. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Właścicielem i Administratorem Sklepu jest Filip Stachura, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Filip Stachura, z siedzibą w Gdańsku, ul. Opacka 35/2, 80-330, NIP: 5842591702, REGON: 363525655, zwany dalej Usługodawcą.
1.3. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest zapoznanie się i dobrowolne zaakceptowanie Regulaminu.
1.4. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.

§2. Złożenie zamówienia:
2.1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
2.2. Klient dokonuje Zamówienia bez konieczności Rejestracji i zakładania konta.
2.3. Informacje oraz dane podane przez Klienta wymagane przy zakupach powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
2.3. Klient może składać Zamówienia 24h/dobę, z uwzględnieniem przerw technicznych w pracy sklepu.
2.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
2.5. Sklep sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w Sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze.
2.6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, a cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. 
2.7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy.
2.8. Wszystkie Zamówienia z wyborem opcji płatności za pobraniem, przed przystąpieniem do ich realizacji, potwierdzane są telefonicznie. W przypadku 2 nieudanych prób potwierdzenia Zamówienia, jest ono anulowane.

§3. Płatności:
3.1. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
a) poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy;
b) poprzez szybkie płatności elektroniczne realizowane przez operatora Paysera.
c) w chwili odbioru za tzw. pobraniem;
3.2. Na przelew Klient ma 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w przypadku braku płatności Usługodawca może anulować zamówienie.
3.3. Po zaksięgowaniu płatności, Usługodawca wyśle emaila z systemu Sklepu z informacją o przyjęciu płatności i decyzji o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

§4. Dostawa:
4.1. Przy finalizacji zamówienia klient wybiera rodzaj dostawy: Paczkomaty Inpost, Kurier InPost lub Kurier InPost za pobraniem.
4.2. W zależności od wyboru rodzaju dostawy czas oczekiwania na doręczenie powinien wynosić licząc od dnia nadania od 1 do 7 dni roboczych na terenie Polski, na terenie Unii Europejskiej do 14 dni roboczych.
4.3. Wszystkie Zamówienia, które zmieniły status na "przekazany do wysyłki", a Klient został poinformowany o zmianie statusu emailowo, zostają nadane tego samego lub następnego dnia roboczego.
4.4. W sytuacji, gdy Klient NIE odbierze nadanej przesyłki i Zamówienie powróci do Usługodawcy, Zamówienie traktowane jest jako zwrócone, a Klient zostaje obciążowy kosztami odesłania Zamówienia do Usługodawcy. Klient może ponownie otrzymać Zamówienie. Na opłatę do pokrycia przez Klienta składać się będą koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z odebraniem zwróconej paczki oraz koszty jej ponownego nadania.
4.5. Ponowna wysyłka zamówienia odbywa się wyłącznie za zgodą Klienta i Usługodawcy z obowiązkiem Klienta do opłacenia przesyłki.
4.6. Wszystkie produkty w sklepie mogą się różnić wymiarami od tych podanych o +/- 2cm

§5. Dane osobowe:
5.1. Wypełnienie danych przez Klienta przy składaniu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę oraz podmiot uprawniony przez Usługodawcę do zarządzania zawartością strony internetowej sklepu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm).
5.2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym kontaktu z Klientem, przygotowania i wysyłki zamówienia oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
5.3. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

§6. Anulowanie Zamówienia przez Usługodawcę:
6.1. Anulacja zamówienia jest dokonywana, gdy Klient nie dokona wpłaty za zamówienie w wyznaczonym terminie.
6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeśli podane cechy szczegółowe produktu (np ilość lub uwagi do zamówienia) nie będą możliwe do zrealizowania. W takim wypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconych środków w terminie 14 dni zwykłych po wskazaniu rachunku bankowego.

§7. Czas realizacji zamówienia:
7.1 Czas realizacji zamówienia produktów jest podany przy każdym z nich.
7.2 Czas przygotowania zamówień do wysyłki wynosi od 24h do 5 dni roboczych, który może w szczególnych przypadkach się wydłużyć np przy specjalnych życzeniach klienta, uwagach do zamówienia lub w związku z brakiem dostępności produktu. W takiej sytuacji klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany.

7.3 W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§8. Kontakt:
8.1. Klient może skontaktować się z Usługodawcą poprzez Formularz Kontaktowy na stronie sklepu lub mailowo na sklep@darklala.com
8.2. Na wszystkie wiadomości Usługodawca odpowiada niezwłocznie w ciągu kilku dni roboczych. Czas ten może ulec zmianie z powodu okresów o wzmożonej liczbie zamówień (np. okresy przedświąteczne).
8.3. Na wszelkie prywatne wiadomości oraz wiadomości kierowane poprzez Facebooka i Instagrama Usługodawca ma prawo nie odpowiadać.

§9. Zwroty/ Reklamacje:
9.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
9.2. Klient ma obowiązek w pierwszej kolejności zgłosić chęć Zwrotu/ Reklamacji emailowo na biuro@darklala.com, po czym Usługodawca prześle Formularz Zwrotu/ Reklamacji i poinformuje o dalszym postępowaniu.
9.3. Czas zgłoszenia chęci Zwrotu/ Reklamacji emailowo wynosi 30 dni zwykłych i liczony jest od dnia odebrania przesyłki z Zamówieniem przez Klienta bądź wyznaczoną przez niego osobę trzecią potwierdzoną stemplem pocztowym.
9.4. Po otrzymaniu emailem Formularza Zwrotu/Reklamacji przez Klienta, przesyła on wydrukowany wypełniony Formularz wraz z produktem i paragonem fiskalnym na adres Usługodawcy w ciągu kolejnych 14 dni zwykłych od dnia przesłania emailem Formularza przez Usługodawcę.
9.5. Usługodawca w ciągu 14 dni zwykłych ustosunkuje się do Zwrotu/ Reklamacji Klienta, licząc od dnia odebrania przesyłki z produktem przez Usługodawcę bądź wyznaczoną przez niego osobę trzecią potwierdzoną stemplem pocztowym.
9.6. Zwrotowi ani wymianie nie podlega towar wykonywany na specjalne życzenie klienta, spersonalizowany, w tym bony podarunkowe z określoną datą ważności. Wszystkie powyższe sytuacje rozpatrywane są indywidualnie.
9.7. Zwrotowi podlegają wszystkie pozostałe produkty.
9.8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Takie oświadczenie również znajduje się u Usługodawcy i zostanie przesłane Klientowi emailowo. 
9.9. Za dokonanie Zwrotu/ Reklamacji uważa się wypełnienie Formularza przesłanego przez Usługodawcę oraz doręczenie przesyłki pod adres Usługodawcy.
9.10. Koszty dostarczenia do Usługodawcy Zwrotu Produktu ponosi Klient. W przypadku uznania Reklamacji, koszt dostarczenia Reklamacji do Usługodawcy ponosi Usługodawca.
9.11. W przypadku Zwrotu produkt nie może nosić śladów użytkowania, musi zostać przesłany w stanie nienaruszonym do Usługodawcy.
9.12. Skutki odstąpienia od umowy - w przypadku Zwrotu Produktu Klient otrzyma zwrot kwoty, którą uiścił na rzecz Usługodawcy bez kosztów przesyłki w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zwróconego Produktu. Zwrot dokonany zostanie na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
9.13. W przypadku Reklamacji, Klient może żądać naprawy, wymiany produktu lub zwrotu należności za zamówiony produkt.
9.14. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony z winy Klienta, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu fiskalnego/ potwierdzenia przelewu za zamówienie lub zwróci produkt w terminie niezgodnym z wyznaczonym terminem Zwrotu/Reklamacji.
9.16. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§10. Anulowanie Zamówienia przez Klienta:
10.1. W przypadku, gdy klient chce anulować zamówienie musi skontaktować się mailowo sklep@darklala.com. Zamówienie może zostać anulowane tylko i wyłącznie, gdy nie zostanie przekazane jeszcze do wysyłki. Gdy zamówienie zostanie już przekazane do wysyłki- nie ma możliwości anulowania zamówienia.

§11. Postanowienia końcowe:
11.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
11.2. Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej i obowiązują jedynie w sklepie internetowym DarkLala.com.
11.3. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci faktury elektronicznej.
11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
11.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta w związku z tym również za możliwość trafienia wiadomości wysłanych przez Usługodawcę do folderu Spam.
11.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
11.7. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.